TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

Dimma Growth

Y-tunnus: 2644804-9               

Puhelin: 040 1251 119

 

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Nimi: Hannu Savela

Puhelin: 040 1251 119

Sähköposti: hannu@dimma.fi

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS (REKISTERIN TARKOITUS)

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella Dimma Growth:n yhteydenpitoon, markkinointiin ja asiakassuhteiden hoitamiseen. Lisäksi tietoja käytetään tilastollisiin ja palvelujen kehittämistarkoituksiin.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilötietojen kerääminen perustuu asiakkaan omatoimiseen tietojen antamiseen.

Rekisteriin kerätään perustietoja, kuten:

  • etu- ja sukunimi
  • puhelinnumero
  • yritys
  • sähköpostiosoite
  • Asiakkaan viesti

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET:

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään mm. sähköiseltä yhteydenottolomakkeelta, sähköpostitse ja puhelimitse.

 

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET:

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Dimma Growth:n käytössä. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille ja tietoja säilytetään pääosin palveluntarjoajamme palvelimilla. Palvelimet on suojattu salasanoin ja käyttäjäkohtaisin tunnuksin.

 

Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

 

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa ja vaatia korjattavaksi itseään koskevat tiedot, sekä kieltää itselleen kohdistettu suoramarkkinointi.

 

Tarkistuspyyntö, sekä kielto tulee tehdä kirjallisesti, ja se tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies). Evästeistä osa on välttämättömiä, osa sivuston toimintaa parantavia, ja osaa käytetään analytiikka- tai markkinointitarkoituksiin.

 

TIETOSUOJASELOSTEEN PÄIVITTÄMINEN

Päivitämme tietosuojaselostetta toimintamme kehittyessä ja/tai lainsäädännön muuttuessa.

TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

Dimma Growth

Y-tunnus: 2644804-9               

Puhelin: 040 1251 119

 

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Nimi: Hannu Savela

Puhelin: 040 1251 119

Sähköposti: hannu@dimma.fi

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS (REKISTERIN TARKOITUS)

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella Dimma Growth:n yhteydenpitoon, markkinointiin ja asiakassuhteiden hoitamiseen. Lisäksi tietoja käytetään tilastollisiin ja palvelujen kehittämistarkoituksiin.

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilötietojen kerääminen perustuu asiakkaan omatoimiseen tietojen antamiseen.

Rekisteriin kerätään perustietoja, kuten:

  • etu- ja sukunimi
  • puhelinnumero
  • yritys
  • sähköpostiosoite
  • Asiakkaan viesti

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET:

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään mm. sähköiseltä yhteydenottolomakkeelta, sähköpostitse ja puhelimitse.

 

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET:

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Dimma Growth:n käytössä. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille ja tietoja säilytetään pääosin palveluntarjoajamme palvelimilla. Palvelimet on suojattu salasanoin ja käyttäjäkohtaisin tunnuksin.

 

Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

 

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa ja vaatia korjattavaksi itseään koskevat tiedot, sekä kieltää itselleen kohdistettu suoramarkkinointi.

 

Tarkistuspyyntö, sekä kielto tulee tehdä kirjallisesti, ja se tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies). Evästeistä osa on välttämättömiä, osa sivuston toimintaa parantavia, ja osaa käytetään analytiikka- tai markkinointitarkoituksiin.

 

TIETOSUOJASELOSTEEN PÄIVITTÄMINEN

Päivitämme tietosuojaselostetta toimintamme kehittyessä ja/tai lainsäädännön muuttuessa.